Sustainable Plastics & Materials Expo postponed due to growing concerns around the Coronavirus

Due to growing concerns around the coronavirus (COVID-19), the organization of the Sustainable Plastics & Materials Expo has decided to move the Expo on 7 & 8 April in Emmen to September.

The organization of the Expo wants to contribute to the prevention of the further spread of the virus and recognizes that the wellbeing of the speakers, sponsors, visitors and stakeholders is of primary concern. In addition, a large number of participating international partners and companies have indicated that they can no longer come because of stricter safety regulations and travel bans.

As the expo makes an important contribution to the further development of industry in the Northern Netherlands on an international scale, this decision is understood and supported by the stakeholders and partners of the Expo.

With the knowledge that the Expo has been postponed, the organization is committed to continue to bring the Expo to the attention of the international network of companies and will send regular updates on the next steps, the program and the new dates.


NL – Sustainable Plastics & Materials Expo uitgesteld in verband met groeiende onzekerheid rond Coronavirus

In het kader van de groeiende onzekerheid rond het coronavirus (COVID-19) heeft de organisatie van de Sustainable Plastics & Materials Expo, besloten om de Expo op 7 & 8 april in Emmen te verplaatsen naar september.

De organisatie van de Expo wil daarmee bijdragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus en ziet in dat de gezondheid van de sprekers, sponsoren, bezoekers en betrokkenen daarbij voorop staat. Daarnaast heeft een groot aantal deelnemende internationale partijen aangegeven dat zij niet langer kunnen komen in verband met aangescherpte veiligheidsregels en reisverboden.

Aangezien de Expo een belangrijke bijdrage levert aan het verder brengen van de industrie in Noord-Nederland op internationale schaal, wordt deze beslissing begrepen en gesteund door de stakeholders en partners van de Expo.

Met de wetenschap dat de Expo is verplaatst, zet de organisatie de komende tijd in om de Expo blijvend onder de aandacht te brengen in het internationale netwerk van bedrijven. Zo worden regelmatig updates gestuurd met extra aandacht rond de vervolgstappen, het programma en de nieuwe data.